Natur/Teknologi

Læringsaktiviteter i natur/teknologi

Natur/teknologi - Albertslund Kommune

Bæredygtig affaldshåndtering

Besøg Materialegården og Byttecentralen i Albertslund

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: Indskoling/mellemtrin (2.-6.kl.) Børnehaveklasser og 1. klasse er også velkomne, men tænk over transporten til Genbrugsstationen, de fleste klasser cykler hertil.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Klassen besøger Genbrugsstationen. Her vil en formidler fortælle om affald som ressource, hvordan affald kan blive til nye produkter, (dåser til en ny cykel, plastikposer til fleecetrøjer, osv.)

I besøger en arbejdsplads og skal have veste og hjelme på, som I kan låne af Materialegården, mens I går rundt på genbrugsstationen. I drivhuset har vi et formidlingsrum, hvor I vil få udleveret materialer fra Vestforbrænding om affald mv. Det er muligt at sidde ude på et lille torv foran Drivhuset og spise medbragt mad.

Har børnene noget at bytte med? Fx et brugt intakt legetøj, som de kan bytte til et andet brugt stykke legetøj i Drivhusets bytteafdeling

Varighed: ca. 1 t. + transport (cykel)

Booking: 

Kontakt Materialegården Keld Frandsen
Mail: keld.frandsen@albertslund.dk
Tlf.: 43683201

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Miniplanetarium

Om solsystemet, stjerner og årstider

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: Indskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Undervisningsforløb. Gennem dialog introduceres astronomi og opbygning af solsystemet, inden vi besøger Miniplanetariet. I Miniplanetariet foretager vi digitale rejser og forklarer om årsagerne til sommer, vinter, nat og dag og ser på stjerner og stjernebilleder. Vi afslutter forløbet med en "flyvetur" til månen og taler om månens dannelse og kendetegn, og hvorfor månen nogen gange er halv.

Varighed: 1 t.

Booking: Kroppedal museum/kontakt børnkulturkonsulent, Kirsten Schneider tlf. 43683306

Email: kirsten.schneider@albertslund.dk 

Pris: Gratis

Læs mere om tilbuddet her

Mit lys, vand og varme

- fra lokum til sparetoilet

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: 0. - 2.kl

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Undervisningsforløbet er et sjovt og aktivt forløb, hvor eleverne får en masse faglig viden gennem samarbejde og praktiske opgaver. Eleverne befinder sig udendørs og er i bevægelse under store dele af forløbet. Forløbet understøtter elevens alsidige udvikling og kravet om varierede undervisningsformer ved at indeholde forskellige typer læringsopgaver. Eleverne skal bl.a. samarbejde, arbejde alene, lave mad, være kreative, tænke logisk, arbejde med modeller, konkurrere og løse quiz.

Varighed: kl. 9.00 - 11.30 eller 12.00 - 14.30

Booking:

Folkeskoler i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk skal gå ind på http://energiogvandvaerkstedet.dk og følge vejledningen her.

Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. Hvis klassen mod forventning skulle være forhindret i at deltage i et booket forløb, kan forløbet op til to uger inden aflyses på groen.kk.dk under MIN SIDE. Skal forløbet aflyses senere pga. sygdom el.lign. skal det gøres på tlf.: 36 30 36 06. På den måde kan Energi- & Vandværkstedet nå at give andre klasser mulighed for et besøg.

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Lærervejledning

Natur- og udeoplevelser

Fold naturen ud i Albertslund. Her kan du koble teori til praksis i nærområdet.

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: Indskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Et hæfte med og om Natur- og udeoplevelser i Albetslund, udarbejdet af Miljø og teknik afdelingen, Dagtilbudsafdelingen, Skoleafdelingen, kulturinstitutioner og uformelle læringsmiljøer i kommunen. Hæftet er til kommunens daginstitutioner og dagtilbud men egner sig også fint til indskolingsaktiviteter. Find inspiration til leg og læring i alle fag i naturen.

Varighed: Brug aktiviteterne hele året. Bagerst i hæftet viser kalenderen hvornår.

link til kort over steder

link til hæfte

 

Science for små hjerner

Workshops arrangeres af huskunstner Henriette Brun

Fag: Natur-teknologi/billedkunst

Klassetrin: Indskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Praktiske øvelser i Astronomi, Palæontologi, Geologi og Kroppen. Gennem fortællinger, bevægelse, viden, billeder, objekter og kunstopgaver formidles store naturvidenskabelige emner. Det bliver guf til små hjerner, energi til kroppen og fine ting lavet med hænderne. Workshops foregår på skolen.

Varighed: 2 formiddage fra kl. 8.00-11.30

Booking: Henriette Brun

Brostykkevej 38, 2650 Hvidovre

Tlf. 25371491

henriettebrun@gmail.com

Pris: 4.500,- kr. + materialebudget 750,- kr.

Der kan evt. søges huskunstnerstøtte. Kontakt Kirsten Schneider email: kirsten.schneider@albertslund.dk

Færdigheds- og vidensmål: læs mere om aktiviteten her

Stjerneløb på Hyldager grunden

Bliv klogere på naturen!

Klassetrin: Alle

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Tag eleverne med ud i naturen og løb stjerneløbet på Hyldagergrunden ved Toftegården. Ruten er som en sekskantet stjerne. Den starter ved Egetræet ved hallen. Du skal gå "med uret". Løbet henvender sig til alle elever, og folk der går tur i området.

Varighed: 1-2 t. Booking: ingen - lærer og elever kører selv ud til posterne. Medbring mobil eller IPads til scanning af QR koder.

Pris: Gratis

Link til stjerneløb/orienteringsruten her

Vandets kraft

Fag: Natur/teknologi

Klassetrin: Indskoling 0. - 2.kl

Kort beskrivelse af aktiviteten: Undervisningsforløbet er et sjovt og aktivt forløb, hvor eleverne får en masse faglig viden gennem samarbejde og praktiske opgaver. Eleverne befinder sig udendørs og er i bevægelse under hele forløbet. Forløbet understøtter elevens alsidige udvikling og kravet om varierede undervisningsformer ved at indeholde forskellige typer læringsopgaver. Eleverne skal samarbejde, teste deres styrke, arbejde hurtigt, tælle og arbejde med modeller.

Varighed: kl. 9.00 - 11.30 eller 12.00 - 14.30

Booking: Folkeskoler i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk skal gå ind på http://energiogvandvaerkstedet.dk og følge vejledningen her. Det forventes, at klassen møder op til den bookede tid. Hvis klassen mod forventning skulle være forhindret i at deltage i et booket forløb, kan forløbet op til to uger inden aflyses på groen.kk.dk under MIN SIDE. Skal forløbet aflyses senere pga. sygdom el.lign. skal det gøres på tlf.: 36 30 36 06. På den måde kan Energi- & Vandværkstedet nå at give andre klasser mulighed for et besøg.

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: link til lærervejledning

Vestskovens naturskole

På Naturcenter Herstedhøje

Fag: Alle

Klassetrin: 0.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteter:

Aktiviteter og udeskole (i flere fag) efter klassens behov eller faste aktiviteter som fx:

Vandhulsdetektiver

Skovens fortællinger

Dyst mod skovens dyr

Biodiversitet - en biotop tur

Trigonometri - på tur med teodolitten

Teambuilding - en trivselsdag i skoven

Læringsløb i skoven - Woop løb

Varighed: Afhænger af aktiviteten

Booking: www.naturskolen.albertslund.dk

Pris: Gratis

Læs mere om naturskolens aktiviteter her