Dansk

Læringsaktiviteter i dansk

Dansk - Albertslund Kommune

Dansk genrelæsning

Fag: Dansk

Klassetrin: Mellemtrinnet

Kort beskrivelse af aktiviteten:

I et samarbejde med den ældste gruppe børn i én af nedenstående børnehaver skal elever fra mellemtrinnet producere en fælles eventyrbog. Eleverne skal bruge deres genreviden om eventyr og ud fra de billeder, som børnehavebørnene har taget i skoven. De mødes i to timer og digter sammen et fælles eventyr, der indeholder både genretræk og elementer fra børnehavebørnenes billeder. Eleverne er ansvarlige for samarbejdet og processen.

Tilbage i klassen skriftliggør eleverne det fælles eventyr, sætter det op som en bog, og mødes eventuelt med børnehavebørnene igen, så de kan lave en tegning hver til bogens tekst, for i fællesskab at redigere den fælles tekst.

Booking:

Børnehaven Sydstjernen - kontakt: Simone Steensen, tlf. 43 68 76 76

Børnehaven Troldehøj – kontakt: Susanne Tatler, tlf.43 62 10 44

Børnehaven Lindegården – kontakt Lena Veng Kristoffersen, tlf.43 68 73 80

Varighed:

Aktiviteten ud af skolen = 5 timer

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Danskforløb under udvikling

Musikteatret:

Fag: Dansk

Dramagenren – se, lyt, fortolk og ha' dialog med skuespiller i forestilling på MusikTeatret Albertslund

Praktikforløb: Kom i praktik 2-3 dage og følg teatrets ansatte, eventuelt op til en forestilling

Formidling af en anmeldelse af et teaterstykke eller en biograffilm fra ung til ung

Til projektopgaven eller andet emnearbejde: Hvordan formidler man kultur? Lykkes det? Brug MusikTeatrets virksomhed som genstand for en undersøgelse af, hvordan man arbejder for at brede kultur ud til alle og få alle til at komme i MusikTeatret

Albertslundposten:

Fag: Dansk/dsa

Arbejdstitel: Hvad kan man som ung bruge avisen til?

 

 

Eventyr

Dansk – genrelæsning, eventyr

Fag: Dansk

Klassetrin: Mellemtrinnet

Kort beskrivelse af aktiviteteten:

I et samarbejde med den ældste gruppe børn i én af nedenstående børnehaver skal elever fra mellemtrinnet producere en fælles eventyrbog. Eleverne skal bruge deres genreviden om eventyr og ud fra de billeder, som børnehavebørnene har taget i skoven. De mødes i to timer og digter sammen et fælles eventyr, der indeholder både genretræk og elementer fra børnehavebørnenes billeder. Eleverne er ansvarlige for samarbejdet og processen.

Varighed: 5 timer

Booking:

Børnehaven Sydstjernen - kontakt: Simone Steensen, tlf. 43 68 76 76
Børnehaven Troldehøj - kontakt: Susanne Tetler, tlf. 43 62 10 44
Børnehaven Lindegården - kontakt: Lena Veng Kristoffersen, tlf. 43 68 73 80

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

 

Filmproduktion

Lav film i samarbejde med Magna Production

Fag: Dansk

Klassetrin: 6.- 9-kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne får sparing af en virksomhed i arbejdet med filmproduktion. Magna Production producerer blandt andet reklame - og præsentationsfilm.

Eleverne kan arbejde med modtagerettet kommuniktaion, reklamefilm, kortfilm og meget mere alt efter hvad der aftales med Magna. Magna vil være med som opstart og senere som sparing og i bedømmelsen af de forskellige elevproduktioner.

Varighed: Forløbet kan strække sig over flere uger.

Booking:

Thomas Hansen

tha@magna.dk

OBS: fordeles efter først-til-mølle-princip og Magna kan kun samarbejde med én klasse/årgang om året.

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her og i dette eksempel på et undervisningsforløb.

Lav mad til beboerne i Sundhedshuset

Eleverne skal interviewe beboerne om madvaner og kost og derefter sammensætte, lave og servere menuen i Sundhedshuset

Fag: Dansk/madkundskab/madkundskab - valgfag

Klassetrin: mellemtrin/udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Hvilke kostråd blev givet til tidligere generationer? Er det rigtigt at alle der bor på plejehjem elsker gammeldags dansk mad? Dette og meget andet skal eleverne blive kloge på, når de besøger beboerne på Albertshøj i Sundhedshuset. Eleverne forbereder interviews, som et led i danskundervisningen. Derefter besøges beboerne i Sundhedshuset og interviewes om kost, madpræferencer mm.. På skolen planlægger og prøver eleverne menuen af ud fra beboernes ønsker. Forløbet afsluttes med et nyt besøg i Sundhedshuset, hvor menuen serveres for beboerne. Der kan arbejdes i grupper, så der planlægges og afprøves flere menuer.

Forløbet kan også bruges som en del af valgfaget hjemkundskab.

Varighed: Afhænger af hvilket forløb der aftales.

Booking: Aktivitetskoordinator Kathrine Bjerring Ho, mobil 23242937, kathrine.bjerring.ho@albertslund.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Læsevenner i Sundhedshuset

Lad eleverne bringe læseoplevelserne ud til andre, når de læser højt for beboerne i Sundhedshuset

Fag: Dansk

Klassetrin: Indskoling/mellemtrin

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Sammen med hele klassen besøger I Sundhedshuset. Her skal eleverne bringe gode læseoplevelser ud til beboerne i huset samtidig med de træner deres læsefærdigheder. Med aktiviteten får beboerne muligheden for at komme i større kontakt med børn fra lokalområdet mens aktiviteten også kan motivere eleverne yderligere for læsetræning. I kan også blive i huset og spise frokost, som en del af besøget.

Varighed: Efter aftale

Booking: Aktivitetsskoordinator Kathrine Bjerring Ho, kathrine.bjerring.ho@albertslund.dk mobil: 23242937

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

"Newsgerrige børn"

Aktuelle emner i børnehøjde

Landets børnebiblioteker og DR Ultra Nyt har
sammen udarbejdet konceptet "Newsgerrige Børn", der fokuserer på børns læselyst og formidling ved at uddybe nyheder eller aktuelle emner i børnehøjde

Onsdag d. 16. september kl. 9.30 -10.30
Onsdag d. 11. november kl. 9.30 – 10.30

Aldersgruppe: 4.-6. klasse
Sted: Albertslund Bibliotek
Antal deltagere: Max. tre klasser på hver dato

Tilmelding via denne folder

 

 

Når svære ord bliver til en helt ny verden

For elever med dysleksi kan ord blive 3D

Fag: Dansk 

Klassetrin: Alle

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne arbejder kreativt med sproget. Læs mere om aktiviteten her

Booking:

Ring til billedskolens lederteam og hør nærmere:

Dorte Østergaard Jackobsen, 61 27 78 57

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk 

 

Sommerbogen

En sommerferie læsekampagne

Fag: Dansk/læsning

Klassetrin: Indskoling og mellemtrin

Kort beskrivelse af aktiviteten: sommerferie læsekampagne arrangeret af folkebibliotektet og med stor opbakning fra skolerne. Børn inviteres til at at læse 5 bøger i deres sommerferie, og som belønning får de en gratis gavebog

Varighed: en sommerferie

Booking:

Albertslund Børnebibliotek, tlf. 43 687050, mail: boer@albertslundbib.dk

Tilmelding til Sommerbogen kan også ske på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken, tlf. 43 687095

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Se en film om biblioteket her

Venskaber

Albertslund Billedskole indbyder 5. klasser fra kommunens skoler til en tre - dages kreativ workshop på Billedskolen, med temaet venskaber.

Fag: Dansk 

Klassetrin: 5. kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Hvorfor er venner så vigtige for os mennesker? Hvad er en god ven? Hvad nu hvis man ingen ven har?

At have en ven er vigtig for børns og voksnes trivsel, gennem venner lærer man at omgås andre med venlighed og vise empati og gode samarbejdsevner. Det er netop samarbejdet og processen i at lave en kæmpe skulptur, som er omdrejningspunktet for dette huskunstner projekt. Børnene vil i løbet af de 3 dage, de er på billedskolen, snakke venskaber. 

Læs mere om aktiviteten her

Booking:

Ring til billedskolens lederteam og hør nærmere:

Dorte Østergaard Jackobsen, 61 27 78 57

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk