Idræt

Læringsaktiviteter i idræt

Idræt - Albertslund Kommune

Fægtning

Styrk balance og kropsspænding

Fag: Idræt

Klassetrin: Mellemtrin

Varighed: 1-2 t.

Kort beskrivelsse af aktiviteten:

Kort mundtlig introduktion med fokus på sportens historie, regler, taktik, sikkerhed. Kort introduktion til teknik: benarbejde, angreb og forsvar. Der afsluttes med kampe til 5 point, hvor alle får prøvet at fægte. Eleverne får også prøvet at være dommere.

Der er plads til én klasse ad gangen (ca.24 elever). Gerne flere klasser i løbet af en dag. Der bruges plastikudstyr.

Booking: 

Kontakt projektkonsulent Mads Eriksen
mail: madse@faegtning.dk
tlf.: 21 675007

Pris: Gratis. Hvis der ønskes længerevarende forløb eller mange korte forløb, kan der aftales nærmere med Dansk Fægte-Forbund.

Færdigheds-og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Se en film om fægteklubbens tilbud her

 

Intenst boldspil

Som konditionsforbedring og socialt aspekt

Fag: Idræt

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Varighed: 20 min. 2 x ugentligt i 12 uger

Kort beskrivelsse af aktiviteten:

Center for Boldspil og Sundhed har gennem forsøg i Frederikssund og Københavns Kommuner påvist at store forbedringer i kondition for både utrænede og trænede elever kan opnås ved 2 * 20 minutters intens boldspil om ugen i en 12-ugers periode.

Samtidig giver projektet eleverne selvtillid og større lyst til at deltage i idræt også udenfor skolen.

Booking:

Albertslund idrætsanlæg tlf.: 43 687280

Pris: Gratis

Færdigheds-og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her