Jura og samarbejde

Om samarbejder, partnerskaber og retningslinjer for åben skole

Jura og samarbejde - Albertslund Kommune

Juraen i den åbne skole

Om retningslinjer og ansvarsområder i den åbne skole

"Læsevenligt" dokument omhandlende de juridiske aspekter ved Åben skole

Indhold:

Folkeskoleloven: Om faglig fordybelse og understøttende undervisning

Skolereform Albertslund 2015: Åben skole portal med læringsaktiviteter og vidensdeling

Det med småt:

Om at arbejde med børn og unge
Understøttende undervisning, samarbejder og partnerskaber
Tavshedspligt og underretningspligt for undervisere
Arbejdsskadesikringsloven og forsikringsloven
Culpa-reglen (personligt ansvar)
Tilsynspligt

Åben dokument

 

Hvordan kommer I godt i gang?

Hvordan kommer I godt i gang med samarbejdet. Læs mere her

Partnerskabsaftale

Et samarbejde med eksterne læringsmiljøer finder sted, når I besøger steder eller formidlere kommer til jer. Som hovedregel er der mindst en fastansat med i aktiviteter under åben skole. Hvis denne regel fraviges, er det skolens ledelse, der tager beslutningen, og der skal indgås en partnerskabsaftale kontrakt

Partnerskabsaftale Word

Parnterskabsaftale PDF

Læring i den åbne skole

Dokument fra KL om læring i den åbne skole kan læses her

I kan læse mere om den åbne skole på KL's hjemmeside