Strategier og visioner

Den åbne skole understøtter kommunens strategier på tværs af afdelingerne i forvaltningen

Strategier og visioner - Albertslund Kommune

Få indblik i kommunens strategier og politikker herunder

Skolereformen i Albertslund 2014

Skolestrategien

Skole for alle er en strategi for udvikling af folkeskolen fra 2012-2022

Sprog- og læsepolitik

Vi har udarbejdet en handlingsplan for sprog- og læsning for børn og unge i alderen 0-18 år

Børn- og ungestrategi

Med Børn- og ungepolitikken sætter vi fokus på at skabe en tryg tilværelse for børn og unge i kommunen

Bevægelsesstrategien

Vi ønsker at tage medansvar for at børn, unge og voksne ikke kun får et godt liv men også et sundt liv

Kulturguide

Kulturpolitikken er fundamentet for udviklingen af kulturlivet i retning af samarbejde, kreativitet og mangfoldighed

Miljøpolitik

Albertslund Kommunes Miljøpolitik beskriver, hvordan kommunen vil arbejde for en bæredygtig udvikling af byen