Dansk som andetsprog

Inspiration til DSA undervisningen

Dansk som andetsprog - Albertslund Kommune

Grundlæggende kan alt læringsmateriale anvendes i dansk som andet sprog. At arbejde med DSA handler om metoder, der arbejdes med materialet på og den sproglige tilgang til materialet, som skal udfoldes for eleverne. Genrebaseret skrivning og læsning er vigtige teknikker til elevernes læring af både sprog og læsning. Visuelle, auditive og kinæstetiske tilgange til læringen er vigtige parametre, der skal indtænkes. Der bør endvidere arbejdes med opmærksomhed på de kommunikative kompetencer og tænkes i både passiv og aktiv læring (skrive, tale, læse og lytte).

Inspiration til DSA undervisningen

Læringsaktiviteter er under udvikling

 

DSA forløb under udvikling

Musikteatret:

Fag: Dsa

Hvordan laver man teater – når det ikke handler om skuespil? Emneforløb om, hvordan man laver lys til en forestilling, sceneteknik, producent-opgaver og får indsigt i alt det andet på teatret, som er forudsætningen for at sætte en forestilling op?

Albo:

Fag: Dsa

Arbejdstitel: Min livret – skal vi lave den sammen? Et samarbejde mellem en gruppe tosprogede elever med behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog og en gruppe ældre borgere på ALBO Omsorgscenter.

Albertslundposten:

Fag: Dansk/dsa

Arbejdstitel: Hvad kan man som ung bruge avisen til?