Dansk

Læringsaktiviteter i dansk

Dansk - Albertslund Kommune

Digital post og NemID

Her lærer eleverne at bruge de digitale, offentlige selvbetjeningsløsninger med borger.dk

Fag: Dansk/samfundsfag

Klassetrin: 8.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Formålet er at lære eleverne at bruge de digitale, offentlige selvbetjeningsløsninger med borger.dk, Digital Post og NemID. Når de unge fylder 15 år er det lovpligtigt at have en Digital Postkasse. De skal i kontakt med det offentlige, f.eks. når de skal have et EU-sygesikringskort og når de får et fritidsjob.

Varighed: 1 t.

Booking: Lotte Rud, Albertslund Bibliotek. Tlf. 43687081. Mail: lotte.rud@albertslundbib.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Filmproduktion

Lav film i samarbejde med Magna Production

Fag: Dansk

Klassetrin: 6.- 9-kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne får sparing af en virksomhed i arbejdet med filmproduktion. Magna Production producerer blandt andet reklame - og præsentationsfilm.

Eleverne kan arbejde med modtagerettet kommuniktaion, reklamefilm, kortfilm og meget mere alt efter hvad der aftales med Magna. Magna vil være med som opstart og senere som sparing og i bedømmelsen af de forskellige elevproduktioner.

Varighed: Forløbet kan strække sig over flere uger.

Booking:

Thomas Hansen

tha@magna.dk

OBS: fordeles efter først-til-mølle-princip og Magna kan kun samarbejde med én klasse/årgang om året.

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her og i dette eksempel på et undervisningsforløb.

Informationssøgning på nettet

Hjælp til opgaveskrivningen

Fag: Dansk med link til samfundsfag

Klassetrin: Udskoling (9 kl.)

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Formålet er at lære eleverne informationssøgning til opgaveskrivning i forskellige fag.

Når eleverne skal i gang med en større opgave, er det en forudsætning, at de kan finde supplerende litteratur. Biblioteket tilbyder 9. klasserne et kursus i informationssøgning, hvor de lærer at finde bøger, artikler og elektroniske resurser, som biblioteket stiller til rådighed. Når eleverne skal orientere sig om et emne, kan de gå på bibliotekets hjemmeside, finde og bestille materialer eller gå direkte til baser med fuldtekstartikler – så er de i gang med opgaven.

Varighed: 1-  1 1/2 t.

Booking:

Lotte Rud, Albertslund Bibliotek
Tlf.: 43687081
mail: lotte.rud@albertslundbib.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Se en film om biblioteket her

Kend dine penge

De unge får kendskab til lån, inkasso, budget og opsparing med læring i øjenhøjde, hvor de selv inddrages i undervisningen via øvelser.

Fag: Samfundsfag/dansk/matematik

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

De unge får kendskab til lån, inkasso, budget og opsparing med læring i øjenhøjde, hvor de selv inddrages i undervisningen via øvelser. Der er stort fokus på, at indlæringen sker med aktuelle eksempler fra det virkelige liv, som de unge let kan genkende i deres hverdag. Niveauet og indholdet i undervisningen er nøje tilpasset det enkelte klassetrin, så alle kan være med. 

Se film om forløbet her

Varighed: 2 sammenhængende lektioner (modul) x 3 (kan køre hen over et skoleår eller som tema)

Booking:

Kontakt Carina Svendsen Kend Dine Penge ApS Tlf.: 30 13 02 02 E-mail: info@kenddinepenge.dk Web: www.aktioncash.dk 

Pris: Kr. 10.000,- ekskl. moms pr. klasse for hele forløbet (2t. x 3)

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Lav mad til beboerne på Albertshøj

Eleverne skal interviewe beboerne om madvaner og kost og derefter sammensætte, lave og servere menuen i Sundhedshuset

Fag: Dansk/madkundskab/madkundskab - valgfag

Klassetrin: mellemtrin/udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Hvilke kostråd blev givet til tidligere generationer? Er det rigtigt at alle der bor på plejehjem elsker gammeldags dansk mad? Dette og meget andet skal eleverne blive kloge på, når de besøger beboerne på Albertshøj i Sundhedshuset. Eleverne forbereder interviews, som et led i danskundervisningen. Derefter besøges beboerne i Sundhedshuset og interviewes om kost, madpræferencer mm.. På skolen planlægger og prøver eleverne menuen af ud fra beboernes ønsker. Forløbet afsluttes med et nyt besøg i Sundhedshuset, hvor menuen serveres for beboerne. Der kan arbejdes i grupper, så der planlægges og afprøves flere menuer.

Forløbet kan også bruges som en del af valgfaget hjemkundskab.

Varighed: Afhænger af hvilket forløb der aftales.

Booking: Aktivitetskoordinator Kathrine Bjerring Ho, mobil 23242937, kathrine.bjerring.ho@albertslund.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Mit træ

Fag: Dansk/engelsk 

Klassetrin: udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vi tager udgangspunkt i digtet "Træets bøn" oversat af Frank Jæger. Digtet står skrevet på en plade ved et træ i Tranekærs park på Langeland.

Læs mere om aktiviteten her

Booking: 

Ring til billedskolen og hør nærmere:

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk 

Når svære ord bliver til en helt ny verden

For elever med dysleksi kan ord blive 3D

Fag: Dansk 

Klassetrin: Alle

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne arbejder kreativt med sproget. Læs mere om aktiviteten her

Booking:

Ring til billedskolen og hør nærmere:

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk 

 

Ung i en forstad

Hvordan er det, at vokse op i en forstad?

Fag: Dansk med link til samfundsfag og historie

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

De unge kommer i undervisningsforløbet til at reflektere over det at være ung og bo i en forstad – med de problemer det indebærer. Vi vil gerne være med til at give den unge et værktøj til refleksion over egen tilværelse – at selvom man har triste og sorte tanker, også kan ha' det sjovt og være glad. De to sider går ofte hånd i hånd, når man er ung. 

Læs mere om aktiviteten her

Booking:

Ring til billedskolen og hør nærmere:

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk