Informationssøgning på nettet

Hjælp til opgaveskrivningen

Fag: Dansk med link til samfundsfag

Klassetrin: Udskoling (9 kl.)

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Formålet er at lære eleverne informationssøgning til opgaveskrivning i forskellige fag.

Når eleverne skal i gang med en større opgave, er det en forudsætning, at de kan finde supplerende litteratur. Biblioteket tilbyder 9. klasserne et kursus i informationssøgning, hvor de lærer at finde bøger, artikler og elektroniske resurser, som biblioteket stiller til rådighed. Når eleverne skal orientere sig om et emne, kan de gå på bibliotekets hjemmeside, finde og bestille materialer eller gå direkte til baser med fuldtekstartikler – så er de i gang med opgaven.

Varighed: 1-  1 1/2 t.

Booking:

Lotte Rud, Albertslund Bibliotek
Tlf.: 43687081
mail: lotte.rud@albertslundbib.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Se en film om biblioteket her