Livet i Damhussøen

Udforsk søens dyre- og planteliv fra båd

Fag: Biologi/fysik-kemi

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

SØENS ØKOSYSTEM OG KLIMA - Lav en biotopundersøgelse og bestem søens tilstand

Livet i Damhussøen er et udendørs forløb for folkeskolens ældste klasser, hvor eleverne får mulighed for at udforske søens dyre- og planteliv
fra vores båd på Damhussøen, med specifikt fokus på fødekæden og næringssalte balancen.

Varighed: kl. 9.00-13.00

Booking: via hjemmesiden www.energiogvandvaerkstedet.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Lærervejledning