Historie

Læringsaktiviteter i historie

Historie - Albertslund Kommune

Guidede ture med Agenda centret

Book en guided tur og bliv meget klogere på din by

Fag: Historie/Natur-teknologi/Biologi/Geografi

Klassetrin: Alle  + 10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Agenda Center Albertslund inviterer elever og lærere på guidede miljøture. Eleverne vil få ny viden og indsigt i byens kulturhistorie og de naturområder, der omgiver Albertslund. Samtidigt vil turene understøtte elevernes mulighed for at vurdere miljøproblemer lokalt og globalt

Varighed: 2-3 t.

Booking: Du er velkommen til at kontakte Agenda center Albertslund ved enten at ringe, skrive eller møde op personligt.

Booking via: www.agendacenter.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Arkæologi i nærmiljøet

På Kroppedal museum

Fag: Historie

Klassetrin: Alle

Booking:

Vi henviser til Kroppedal museums læringstilbud på www.kroppedal.dk

Se en film om Kroppedal musuem her

 

Besøg Vikingelandsbyen i Risby

Viking for en dag

Fag: Historie

Klassetrin: Alle

Booking: Vi henviser til Vikingelandsbyens læringstilbud på

www.vikingelandsbyen.dk

Se en film om Vikingelandsbyen her

 

Brobizz

Byg veje som vikingerne

Fag: Natur/teknologi/Geografi/Matematik med link til historie

Klassetrin: Mellemtrin (fra 5.kl.) og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen i Albertslund har sammen søsat et projekt, hvor der skal rekonstrueres en vikingevej over Store Vejle ådalen mellem de to institutioner. Projektet er et løbende studie i vikingernes byggeteknik og entreprenørarbejde. Eleverne bliver her introduceret til vikingernes hverdagsliv og handelsforbindelser, og skal deltage aktivt i rekonstruktionen af vejen.

Varighed: En skoledag

Booking:

Vikingelandsbyen har formidlingstilbud på flere klassetrin. Se mere på www.vikingelandsbyen.dk eller ring på  Tlf.: 43 64 20 29  for at bestille besøg

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Læs mere om vejprojektet her 

 

Byens lokalhistorie

Besøg lokalarkiverne - Kroppedal Museum/ Toftekærgård

Fag: Historie

Klassetrin: Mellemtrin/udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Lokalhistorisk Samling, Albertslund - Dyk ned i Albertslunds historie..

Vi er noget i kraft af vores historie! Kroppedals lokalarkiver er de lokale vidensbanker, hvor kommunernes borgere, forvaltninger, forskere og forfattere kan indhente historisk viden om lokalsamfundene. Vi har et højt serviceniveau og tager os tid til den enkelte bruger – vores demokratiske mantra er også her, at alle uanset forudsætninger har retten til egen historie – Vi hjælper alle!

Booking:

Åbningstider

Mandag kl. 12-19
Onsdag kl. 10-16
Ferielukket juli måned, mellem jul og nytår samt øvrige helligdage

Tlf. 43 64 13 53

Mail:

Troels Øhlenschlæger: troels.oehlenschlaeger@kroppedal.dk

Jens Nielsen: jens.nielsen@kroppedal.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Finder I noget?

Lær om rumfang og geometri i den arkæologiske verden

Fag: Matematik/historie

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

En af de mest markante grave, der blev fundet ved Snubbekorsgård udgravningen, rummede en meget stor viking, der var filet i tænderne. Eleverne skal under besøget tegne vikingen og udregne hans højde ud fra en lårbensknogle. Derudover bliver eleverne udfordret med andre matematiske opgaver, der tager afsæt i udstillingens effekter.  

Materiale: 

Læs om forløbet her

Til underviseren

Tegneark

Booking:

Skoletjenesten på telefon 43 303008 eller mail: skole@kroppedal.dk

Adresse: Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup og Vikingelandsbyen, Ledøjevej 35, 2620 Albertslund.

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Fra jord til bord

Fødevareproduktion i Vikingelandsbyen

Fag: Natur-teknologi/biologi/geografi med link til historie og madkundskab

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Kendskab til  fødevareforarbejdning, produktion, livsvilkår og kulturhistorie

Varighed: 3-4 t.

Booking:

Vikingelandsbyen har formidlingstilbud på flere klassetrin. Se mere på www.vikingelandsbyen.dk eller ring på  Tlf.: 43 64 20 29  for at bestille besøg. Link til online tilmelding

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

se en film om Vikingelandsbyen

Kulturhistorie og landbrug

Dyrene på Toftegården gennem tiden

Fag: Historie/geografi

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Rundvisning, fortælling om gamle danske husdyrs betydning for danskerne gennem tiden. Eleverne får også her kendskab til Toftegården som gen-bank, og hvorfor det er vigtigt for landbruget.

Varighed: 1 t.

Booking:

Mail til toftegaarden@albertslund.dk og skriv hvilken dag og tidspunkt og emne i ønsker, så svarer vi tilbage, om det kan lade sig gøre den givne dag.

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Lær din by at kende

Få inspiration til at arbejde med den nære historie og skolens historie gennem 200 år. Fra indskoling til udskoling.

Lad eleverne skrive en historie

Historierne, der skal med i den elektronisk trykte bog, vil blive udvalgt af et lille lokalt udvalg, så der kommer professionelle briller på. Ligeledes vil historierne blive sendt til Lokal Historisk Samling, så klasserne på denne måde kan være med til at tegne et varigt billede af Albertslund. 

Læs mere om aktiviteten her

Sendes til Kirsten Schneider på mail: kirsten.schneider@albertslund.dk

Ung i en forstad

Hvordan er det, at vokse op i en forstad?

Fag: Dansk med link til samfundsfag og historie

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

De unge kommer i undervisningsforløbet til at reflektere over det at være ung og bo i en forstad – med de problemer det indebærer. Vi vil gerne være med til at give den unge et værktøj til refleksion over egen tilværelse – at selvom man har triste og sorte tanker, også kan ha' det sjovt og være glad. De to sider går ofte hånd i hånd, når man er ung. 

Læs mere om aktiviteten her

Booking:

Ring til billedskolen og hør nærmere:

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk