Idræt

Læringsaktiviteter i idræt

Idræt - Albertslund Kommune

Intenst boldspil

Som konditionsforbedring og socialt aspekt

Fag: Idræt

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Varighed: 20 min. 2 x ugentligt i 12 uger

Kort beskrivelsse af aktiviteten:

Center for Boldspil og Sundhed har gennem forsøg i Frederikssund og Københavns Kommuner påvist at store forbedringer i kondition for både utrænede og trænede elever kan opnås ved 2 * 20 minutters intens boldspil om ugen i en 12-ugers periode.

Samtidig giver projektet eleverne selvtillid og større lyst til at deltage i idræt også udenfor skolen.

Booking:

Albertslund idrætsanlæg tlf.: 43 687280

Pris: Gratis

Færdigheds-og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her