Obligatoriske emner

Obligatoriske emner - Albertslund Kommune

Timeløse fag er betegnelsen for obligatoriske emner i folkeskolen.

Ud over fagene på skolens skema skal der, jf. folkeskolelovens § 7, undervises i følgende obligatoriske emner:

1) Færdselslære

2) Sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab

3) Uddannelse og job

Disse emner kan knyttes til et eller flere af skolens fag og klassetrin. Undervisningen i uddannelse og job skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for placeringen af de obligatoriske emner i undervisningen.

Bryd tavsheden, - om familie- og kærestevold

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - Få et oplæg ud til udskolingsklasser

Fag: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Foreningen Bryd Tavsheden tilbyder skoler et vedkommende oplæg om familievold og kærestevold.

En repræsentant for foreningen fortæller om problemernes udbredelse og slår fast, at det er ulovligt at slå i Danmark.
En ung kvinde eller mand fortæller sin personlige beretning om opvæksten med vold i familien eller om at være i et voldeligt kæresteforhold.
En repræsentant fra Politiet fortæller, hvordan politiet behandler disse voldssager, og hvordan de kan hjælpe voldsoffer og udøver.

Dagen bindes sammen med filmspots og live-musik af rapperen JabStar.

Booking:

Via hjemmesiden:http://www.brydtavsheden.dk/aktiviteter/temadage/

Pris: Gratis for skolen ved minimum 75 elever.

 

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Rollemodeller fra UU-Vestegnen

Uddannelse og job - Få besøg af rollemodellerne fra UU-Vestegnen

Fag: Uddannelse og job

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

I forbindelse med klassernes arbejde med uddannelse, er det muligt at få besøg af rollemodeller fra de lokale ungdomsuddannelser.

De unge kan med deres personlige historier, og erfaring med problematikker i forhold til at vælge uddannelse og blive fastholdt, bidrage til at kvalificere klassens snak om uddannelse. 

Booking:

Kontakt Søren Åkjær på telefonnummer 24287574 eller mail:
soeren.aakjaer@uu-vestegnen.dk

Varighed: ca. to lektioner - 1,5 time.

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Samarbejde med produktionshøjskolen

Uddannelse og job - Glostrup/Albertslund produktionshøjskole har forskellige værkstedslinjer og tilbyder åben skole aktiviteter
  • Indtroduktion til GAP. Besøg med klasser på GAP. Enkeltelever eller mindre grupper i praktikforløb på et værksted fx arbejde med konkret opgave til egen skole
  • Undervisningsforløb indenfor naturfag for udskolingen baseret på spilscenarie i et virtuelt univers. Eleverne skal samarbejde om at skabe løsninger på klimaudfordringer www.gameworkshop.dk 
    samlet varighed 1-2 dage
  • Samarbejde med deltagere og underviser fra GAP om fx udsmykningsprojekt eller aktivitetsplads. Fra GAP kan der indgå deltagere med forskellige fagkompetencer fx håndværk, idræt/event og grafisk design

Glostrup Albertslund Produktionshøjskole

Sydvestvej 129 A
2600 Glostrup

Mail: post@gapro.dk

Telefon: 43 45 64 98

mandag-torsdag 8.00 - 14.00
fredag 8.00 - 12.00

Web: www.gapro.dk

 

 

 

Science foredrag med unge forskerspirer

Uddannelse og job - Få besøg af Science ambassadører

Fag: Uddannelse og job

Klassetrin: 8.-10. klasse

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Eleverne vil, ud over en introduktion til den studerendes specialeområde, også få generel indsigt i, hvad naturvidenskabelig forskning og teknologi indebærer, og hvilken betydning det har for samfundet. Eleverne vil møde et begejstret ungt menneske, som ikke er så meget ældre end dem selv, og få et indtryk af deres erfaringer som "forskerspirer". Science ambassadørerne fortæller også om de muligheder for personlig udvikling og udfoldelse, der kan knyttes til en karriere inden for bioteknologi, medicin og sundhedsforskning.

Foredragene er inden for tre kategorier:

Det fede ved naturvidenskab
Krop og medicin
Naturvidenskab i mikroskala

Booking:

Via hjemmesiden: http://nsa.danishsciencefactory.dk/online-foredragskatalog

Bestil gerne mindst en måned inden den ønskede dato

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her