Samfundsfag

Læringsaktiviteter i Samfundsfag

Samfundsfag - Albertslund Kommune

Pengeuge

Hjælp den unge til en bedre finansiel forståelse

Fag: Matematik/Samfundsfag

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Formålet med Pengeugen er at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i privatøkonomi. Pengeugen finder sted i uge 11 2016. Du kan tilmelde din klasse fra d. 1/11-15.

Pengeugen sætter fokus på undervisning i privatøkonomi i grundskolens ældste klasser.

Man kan få besøg af gæsteundervisere i forbindelse med Pengeugen.

Alle skoler, klasser og lærere kan være med og anvende det undervisningsmateriale, der er udviklet særligt til Pengeugen. Man kan også være med uden at bruge undervisningsmaterialet, og i stedet anvende nogle af de øvrige materialer.

Læse mere: www.pengeuge.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål:

Se materialet der udkommer i forbindelse med Pengeuge 2016.

Besøg fra SKAT

Få SKAT ud på skolen

Fag: Matematik/samfundsfag

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Skal din klasse have emner eksempelsvis om økonomi i matematik, kan du lade SKAT overtage undervisningen. SKAT kommer og fortæller om skattesystemet, sætter gang i samfundsrelevante diskussioner om f.eks. sort arbejde.

Varighed: 2 x 45 min.

Booking:

Ring på 72 22 18 18 og bed om en gæstelærer i dit område.

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Digital post og NemID

Her lærer eleverne at bruge de digitale, offentlige selvbetjeningsløsninger med borger.dk

Fag: Dansk/samfundsfag

Klassetrin: 8.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Formålet er at lære eleverne at bruge de digitale, offentlige selvbetjeningsløsninger med borger.dk, Digital Post og NemID. Når de unge fylder 15 år er det lovpligtigt at have en Digital Postkasse. De skal i kontakt med det offentlige, f.eks. når de skal have et EU-sygesikringskort og når de får et fritidsjob.

Varighed: 1 t.

Booking: Lotte Rud, Albertslund Bibliotek. Tlf. 43687081. Mail: lotte.rud@albertslundbib.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Hvor kommer fjernvarmen fra?

Albertslund varmeværk - et samarbejde med borgere og virksomheder

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi med link til samfundsfag

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Et besøg på Albertslund Varmeværk giver mulighed for at se varmeværket, som leverer fjernvarme til 97 % af Albertslund. Samtidig kan eleverne få viden om, hvor varme og el kommer fra, og hvilke miljøkonsekvenser der er forbundet med de forskellige typer el og varme. Der er f.eks. stor forskel på, om strømmen kommer fra et vandkraftværk i Norge eller et kulkraftværk i Polen. 

Et andet udbytte af besøget er at høre om, hvordan Albertslund Varmeværk gennem forskellige aktiviteter er en del af udviklingen i Albertslund Kommune. Det sker gennem påvirkning af borgere og virksomheder til at spare på energien. Der sker bl.a. gennem hjælp og støtte til at optimere energiforbruget i eksisterende bygninger i kommunen. Projekterne spænder lige fra mindre sager, som udskiftning af vinduer, til større sager som medvirken til renovering af boligerne i Albertslund Syd.

Varighed: 1 t.

Booking: 

For nærmere information kontakt projektleder Niels Hansen på 
Tlf.: 4368 6859 eller mail: niels.hansen@albertslund.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Informationssøgning på nettet

Hjælp til opgaveskrivningen

Fag: Dansk med link til samfundsfag

Klassetrin: Udskoling (9 kl.)

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Formålet er at lære eleverne informationssøgning til opgaveskrivning i forskellige fag.

Når eleverne skal i gang med en større opgave, er det en forudsætning, at de kan finde supplerende litteratur. Biblioteket tilbyder 9. klasserne et kursus i informationssøgning, hvor de lærer at finde bøger, artikler og elektroniske resurser, som biblioteket stiller til rådighed. Når eleverne skal orientere sig om et emne, kan de gå på bibliotekets hjemmeside, finde og bestille materialer eller gå direkte til baser med fuldtekstartikler – så er de i gang med opgaven.

Varighed: 1-  1 1/2 t.

Booking:

Lotte Rud, Albertslund Bibliotek
Tlf.: 43687081
mail: lotte.rud@albertslundbib.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Se en film om biblioteket her

Kend dine penge

De unge får kendskab til lån, inkasso, budget og opsparing med læring i øjenhøjde, hvor de selv inddrages i undervisningen via øvelser.

Fag: Samfundsfag/dansk

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

De unge får kendskab til lån, inkasso, budget og opsparing med læring i øjenhøjde, hvor de selv inddrages i undervisningen via øvelser. Der er stort fokus på, at indlæringen sker med aktuelle eksempler fra det virkelige liv, som de unge let kan genkende i deres hverdag. Niveauet og indholdet i undervisningen er nøje tilpasset det enkelte klassetrin, så alle kan være med.

Varighed: 2 sammenhængende lektioner (modul) x 3 (kan køre hen over et skoleår eller som tema)

Booking:

Kontakt Carina Svendsen Kend Dine Penge ApS Tlf.: 30 13 02 02 E-mail: info@kenddinepenge.dk Web: www.aktioncash.dk 

Pris: Kr. 10.000,- ekskl. moms pr. klasse for hele forløbet (2t. x 3)

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her

Tro og håb

 

Fag: Dansk med link til samfundsfag og historie

Klassetrin: Udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Albertslund Billedskolen udbyder et forløb for 7.8.og 9. Klasser af 3 dages varighed på Det er d 22. juli 2013 to år siden den forfærdelige og brutale massakre på Utøya i Norge. Der har siden været tid til refleksion og det er nu også muligt at se på hændelsen i et bredere historisk perspektiv. Ingen kan stå uberørt tilbage over meningsløsheden og tabene. Det er ikke altid rart at blive mindet om sorgfulde ting, men der er stadig mange væsentlige historier at fortælle om denne dag, og nye historier at fortælle om at være ung i tiden efter Utøya.

Varighed: 3 dage

Læs mere om aktiviteten her

Ring til billedskolens lederteam og hør nærmere:

Dorte Østergaard Jackobsen, 61 27 78 57

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk 

Ung i en forstad

hvordan er det, at vokse op i en forstad?

Fag: Dansk med link til samfundsfag og historie

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

De unge kommer i undervisningsforløbet til at reflektere over det at være ung og bo i en forstad – med de problemer det indebærer. Vi vil gerne være med til at give den unge et værktøj til refleksion over egen tilværelse – at selvom man har triste og sorte tanker, også kan ha' det sjovt og være glad. De to sider går ofte hånd i hånd, når man er ung. 

Læs mere om aktiviteten her

Booking:

Ring til billedskolens lederteam og hør nærmere:

Dorte Østergaard Jackobsen, 61 27 78 57

Kenneth Olsson, 20 73 10 62

Eller se mere på www.billedskolen.albertslund.dk