Digital post og NemID

Her lærer eleverne at bruge de digitale, offentlige selvbetjeningsløsninger med borger.dk

Fag: Dansk/samfundsfag

Klassetrin: 8.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Formålet er at lære eleverne at bruge de digitale, offentlige selvbetjeningsløsninger med borger.dk, Digital Post og NemID. Når de unge fylder 15 år er det lovpligtigt at have en Digital Postkasse. De skal i kontakt med det offentlige, f.eks. når de skal have et EU-sygesikringskort og når de får et fritidsjob.

Varighed: 1 t.

Booking: Lotte Rud, Albertslund Bibliotek. Tlf. 43687081. Mail: lotte.rud@albertslundbib.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her