Skole- og virksomhedssamarbejde

Find virksomheder, der ønsker at samarbejde med folkeskoler i Albertslund.

Skoler og Uddannelse har i samarbejde med Erhvervssammenslutningen etableret kontakt til en række virksomheder, der ønsker at samarbejde med folkeskolerne i Albertslund Kommune.

ATJ-Energi

Få besøg af selvstændig elinstallatør. Eller tag med ham på arbejde!

Om virksomheden

Elinstallatør og teknisk rådgiver. Virksomheden har 1 ansat.

Adresse

Vallensbækvej 6

2605 Brøndby

 

Mulige temaer og forløb

Faglige områder fra fagene fysik og matematik. Eks. hvor mange meter ledning skal der trækkes i en ny lejlighed?

Mulighed for praktikforløb eller oplæg i klasser om det at være selvstændig, eller hvordan fysik og matematik bruges i det daglige arbejde som elinstallatør.

Kontakt

Anders T. Johansen, anders@atj-energi.dk

C.G. Jensen A/S

Samarbejd med en entreprenørvirksomhed

Om virksomheden

Entreprenørvirksomhed som beskæftiger maskinførere, struktører, ufaglærte, ingeniører, konstruktører og administrativt personale.

Virksomheden har over 500 ansatte.

Adresse

Fabriksparken 37

2600 Glostrup

Mulige temaer og forløb

Praktisk anvendelse af de forskellige fag i folkeskolen som matematik, fysik/kemi, biologi og sprog.

Kontakt

Bendy Z. Pedersen, bzp@cgjensen.dk

 

 

 


 

Flexkapacitet

Oplæg om iværksætteri og drift af egen virksomhed

Om virksomheden

Kundecenter, call center, administration, bogholderi. Virksomheden har 10-12 ansatte.

Adresse

Vallensbæk Strandvej 294

2665 Vallensbæk strand

 

Mulige faglige temaer og forløb

Få kendskab til iværksætteri, den daglige drift og de kompetencer, der er påkrævet for at drive egen virksomhed, blandt andet regnskab og kundeservice.

Kan besøge skoler til oplæg. 

Kontakt

Helene Koers, helene@flexkapacitet.dk

Se også under samfundsfag/obligatoriske emner/tværgående temaer i udskolingen.

Frandsen El A/S

Mulighed for både praktik og virksomhedsbesøg hos et større elektrikerfirma

Om virksomheden

Elektrikervirksomhed, arbejder blandt andet med brand- og tyverialarmer.

Virksomheden har 150 ansatte.

Adresse

Sydvestvej 53

2600 Glostrup

Mulige forløb og temaer

Virksomhedsbesøg, praktik og fritidsjob. Faglige temaer kan være områder i relation til el-faget, lager, kontor eller administration.

Kontakt

Henrik Ramlov Hansen, hrh@frandsen-el.dk

Magnagruppen IVS

Filmproduktion, events og tekstiltryk

Om virksomheden

Arbejder med events, filmproduktion og tekstiltryk. Virksomheden har 8 ansatte.

Adresse

Værkstedsgården 11
2620 Albertslund

Mulige temaer og forløb

Håndværk, film, produktion, filmredigering/ billedredigering, teknologi/computer

Kan tilbyde praktikforløb men også besøg i forbindelse med fagfaglige forløb. 

Kontakt

Zivka Jovanovic, zjo@magna.dk og 27 20 27 30

Se også under dansk på mellemtrin/i udskoling

Teknologisk Institut

Virksomhed med innovation og teknologi i fokus

Om virksomheden

Teknologisk Institut har som hovedformål at udvikle, anvende og formidle forsknings- og teknologibaseret viden til gavn for det danske erhvervsliv.

Virksomheden har 1000 ansatte.

Adresse

Gregersensvej 1

2630 Taastrup

Kontakt

Carsten Christiansen, cc@teknologisk.dk

Timerisk

Vejen fra skolen til egen virksomhed

Om virksomheden

TimeGruppen består af flere selskaber som tilsammen rådgiver mere end 3.000 virksomheder inden for både revision, skat, pension, forsikring, investering og forretningsudvikling. Et af disse selskaber er Timerisk.

Adresse

Park Allé 295, 2605 Brøndby

 

Mulige temaer og forløb

Kenneth Jørgensen, partner/medejer i forsikringsmæglerselskabet Timerisk A/S kommer ud på skolen og laver et oplæg på 1-1 ½ time.  

Der kan deltage fra 25-100 elever i oplægget.  

Besøget kan bruges i forbindelse med, at der arbejdes med det tværgående tema Innovation og Entreprenørskab.

Der kan ligeledes arbejdes med områder fra det obligatoriske emne Uddannelse og job. Eks. fra kompetenceområdet "Fra uddannelse til job", hvor der kan arbejdes med følgende færdigheds- og vidensmål:

Eleven kan vurdere muligheder i uddannelser, job og former for iværksætteri og har viden om indhold og krav i uddannelser og job og forudsætninger for iværksætteri.

 

Oplægget omhandler vejen fra folkeskolen til at starte egen virksomhed. Om at træffe uddannelsesvalg, om karrieredrømme og om at starte egen virksomhed.

Kontakt

Kenneth Jørgensen kej@time.dk

Se også under obligatoriske emner/tværgående temaer i udskolingen.

Mulighed for praktik

Har du en elev, der gerne vil i praktik, men mangler en relevant arbejdsplads, så kig her

I Albertslund er vi ved at bygge et godt netværk op bestående af lokale virksomheder, der gerne vil samarbejde med skolerne.

I forhold til individuelle praktikforløb (erhvervserfaringsforløb) har Klaus Witting fra Vallensbæk Auto og Thomas Hansen fra Magna tilbudt at være bindeledet til virksomhederne.

Målgruppen for disse forløb er elever, der af den ene eller anden grund, vil have udbytte af et praktikforløb. Det kan være kortere eller længere forløb, hvor formålet med praktikken også vil variere.

Formålet kan være at skabe erhvervserfaring, netværk, succesoplevelser for skoletrætte elever, uddannelsesafklaring eller at give eleven anderledes faglige udfordringer.

Når jeg vil i praktik

Når du har en elev, der vil i praktik