Aktiviteter for dagtilbud

Dagtilbud 3-6 år

Aktiviteter for dagtilbud - Albertslund Kommune

Daginstitutionerne i Albertslund Kommune har en særlig miljøpædagogisk opgave, der består i at give børnene erfaringer med miljø, natur og naturfænomener. Udviklingsstrategien for dagtilbud 2016-2022  lægger op til, at dagtilbuddene tilbyder en ramme, hvor børnene sammen med engagerede voksne kan undersøge miljø, naturvidenskab og klima. Samtidig er formidling og miljøpædagogik en central del af alle kommunens institutioners arbejde med miljømål og miljøledelse.

Herunder finder I en række besøgssteder i kommunen med fokus på natur og miljø.

Download inspirationshæftet "Miljøpædagogik i daginstitutionerne"

Emne: Natur/miljø

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Toftegården er en lille oase af bondegårdsidyl midt i Albertslund. Gården ligger i landsbyen Gammel Vridsløse og er en firlænget bondegård fra omkring år 1900.

Toftegården fungerer både som besøgsgård for institutioner og private, fristed for børn og centrum for naturplejen i kommunen. Daginstitutionerne er velkomne til at dukke op i åbningstiden, kigge rundt og spise medbragt mad. Det er også muligt at få arrangeret en rundvisning og høre om, hvilke dyr der er på Toftegården og hvad de spiser, den økologiske drift eller deltage i de faste, årstidsbestemte arrangementer.

Booking:

Hvis I ønsker en rundvisning, bedes I henvende jer enten på tlf. 4364 0861 eller skrive en mail til toftegaarden@albertslund.dk

Pris: Besøg er gratis (gælder dog ikke ponyridning og hestevognstur)

Emne: Natur/miljø

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Her kan I snuse til affaldssortering, genbrug og ressourcer. På genbrugsstationen tager en af de lokale pladsfolk jer med på opdagelse i de mange containere med værdifulde skatte, der bare venter på at blive genbrugt. Børnene får informationer om, hvorfor det er vigtigt at sortere affaldet og får vist konkrete eksempler på produkter, som er fremstillet af indsamlede genbrugsmaterialer. Er børnene blevet trætte af deres gamle legetøj? Så tag det med på genbrugsstationen og byt det til noget nyt i det fantastiske drivhus. Det er muligt at sidde ude på et lille torv foran Drivhuset og spise medbragt mad.

Booking:

Besøg bestilles ved at kontakte leder af genbrugsstationen Keld Frandsen på tlf.: 4368 3201

Pris: Gratis

 

Emne: Natur/miljø

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Naturcenter Herstedhøje i Vestskoven tilbyder en lang række aktiviteter til daginstitutionerne, der følger årets gang. Her kan I blandt andet: lave fuglekogler i januar, fastelavnsris i februar, tappe birkesaft i forårets måneder, komme helt tæt på små nyfødte lam i april, presse æbler i efteråret og lave juledekorationer i november/december.

Alle aktiviteter er beregnet på, at man selv står for aktiviteten, men der vil altid være hjælp til igangsætning og folk der kan hjælpe og spørges til råds.

Booking:

Nogle af aktiviteterne skal bookes på hjemmesiden og andre er en ”kom bare” aktivitet. De nøjagtige datoer for de forskellige arrangementer findes på hjemmesiden. I forbindelse med aktiviteterne kan det være en god ide også at booke et bålhus. Bookning sker på hjemmesiden www.herstedhoeje.dk.

Pris:

Det er gratis at booke bålhus og benytte Naturcentret, da Albertslund kommunes institutioner har en hovedbrugeraftale. Ekstra som fx snobrødsdej, brænde mv. skal man betale for.

Emne: Natur/miljø

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Byhaven er som navnet antyder en have i byen, som består af 40-50 plantekasser foran Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. I er velkomne til at tage forbi og se plantekasserne spire og spise jeres medbragte mad. Hvis I ringer i forvejen, er det også muligt at få en lille havefortælling af en medarbejder på biblioteket.

Booking:

Kontakt Katrine Winther på tlf. 2025 7384 for aftale om havefortællinger eller for at høre mere om Byhavens muligheder. 

Pris: Gratis

Emne: Natur/miljø/historie

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Der er en lang række aktiviteter for daginstitutionerne i Vikingelandsbyen. Af aktiviteter relateret til natur/miljø kan I blandt andet lave mad af årstidens råvarer, så, plante, luge, og høste i haver og marker, fodre dyr og hente brænde i skoven.

Booking:

Tilmelding til årets aktiviteter skal ske i perioden fra 1. december til 15. februar via et skema på hjemmesiden. Læs mere om aktiviteterne og tilmelding på www.vikingelandsbyen.dk.

Pris: Et besøg i Vikingelandsbyen er gratis for Albertslund kommunes skoler og institutioner.

 

Science-dage for de 5 årige

Er udviklet i et tæt samarbejde mellem Naturvejledere, Naturstyrelsen, Dagtilbud og Skoler & Uddannelse i Albertslund kommune. Som fælles hovedbrugere af Naturcenter Herstedhøje, har vi indgået et samarbejde med fokus på naturfag og sproglig opmærksomhed for de små. En overgangsaktivitet mellem børnehave og skole og samtidig en forløber for uge 39, hvor skoleelever møder naturfagene. ’De små forsker’ foregår på Naturcenter Herstedhøje i uge 35 2017. Institutioner inviteres i maj.