Aktiviteter for dagtilbud

Dagtilbud 3-6 år

Aktiviteter for dagtilbud - Albertslund Kommune

Daginstitutionerne i Albertslund Kommune har en særlig miljøpædagogisk opgave, der består i at give børnene erfaringer med miljø, natur og naturfænomener. Udviklingsstrategien for dagtilbud 2016-2022  lægger op til, at dagtilbuddene tilbyder en ramme, hvor børnene sammen med engagerede voksne kan undersøge miljø, naturvidenskab og klima. Samtidig er formidling og miljøpædagogik en central del af alle kommunens institutioners arbejde med miljømål og miljøledelse.

Herunder finder I en række besøgssteder i kommunen med fokus på natur og miljø.

Download inspirationshæftet "Miljøpædagogik i daginstitutionerne"

Naturcenter Herstedhøje

Som hovedbruger af Naturcentret kan institutioner i Albertslund Kommune gratis booke Skolestuen, bålhus og låne grej til forløb.
Læs mere om de mange spændende muligheder på Naturcenteret her: Naturcenter Herstedhøje

Science-dage for de 5 årige

Er udviklet i et tæt samarbejde mellem Naturvejledere, Naturstyrelsen, Dagtilbud og Skoler & Uddannelse i Albertslund kommune. Som fælles hovedbrugere af Naturcenter Herstedhøje, har vi indgået et samarbejde med fokus på naturfag og sproglig opmærksomhed for de små. En overgangsaktivitet mellem børnehave og skole og samtidig en forløber for uge 39, hvor skoleelever møder naturfagene. ’De små forsker’ foregår på Naturcenter Herstedhøje. Institutioner inviteres i maj.

Toftegården

Toftegården er en besøgsgård, der kan bruges af børn fra Albertslund, som kan deltage i arbejdet med pasning af gården og husdyrene.
Toftegården ligger i landsbyen Gammel Vridsløse og er en firlænget bondegård fra omkring år 1900.
Toftegården fungerer både som besøgsgård for institutioner og private, Det er gratis for alle at besøge gården.

Læs mere om Toftegården på linket her. Det åbner i nyt vindue: link Toftegården.

Albertslund Genbrugsstation

Albertslund Genbrugsstation er bygget op omkring Materialegårdens gamle drivhus, som genbruges til formidlings- og byttehus. I Drivhuset kan skolebørn lære om affald, sortering, genbrug og genanvendelse.

Læs mere om Genbrugsstationen på linket her. Det åbner i nyt vindue: Link Genbrugsstationen