Mini Science i Albertslund

"De små forsker" - ved Naturcenter Herstedhøje

Science-dage for de 5 årige

Er udviklet i et tæt samarbejde mellem Naturvejledere, Naturstyrelsen, Dagtilbud og Skoler & Uddannelse i Albertslund kommune. Som fælles hovedbrugere af Naturcenter Herstedhøje, har vi indgået et samarbejde med fokus på naturfag og sproglig opmærksomhed for de små. En overgangsaktivitet mellem børnehave og skole og samtidig en forløber for uge 39, hvor skoleelever møder naturfagene. ’De små forsker’ foregår på Naturcenter Herstedhøje i uge 35 2017. Institutioner inviteres i maj.