Kristendomskundskab

Læringsaktiviteter i kristendomskundskab

 - Albertslund Kommune

Besøg en folkekirke

Den danske Folkekirkes ritualer (ved dåb, konfirmation, bryllup, begravelse, gudstjeneste). Højtider som jul, påske og pinse m.m. Kirkens bygning og historie. Andet kan aftales.

Booking:  
Kontakt præsterne i Opstandelseskirken, Herstedvester Kirke, Herstedøster Kirke. 
Se endvidere tilbud fra Folkekirkens Skoletjeneste på www.fsrh.dk

Vikingebros skoletjeneste

Vikingebros skoletjeneste udbyder en lang række forskellige undervisningsforløb inden for både natur- og kulturformidling. Skoletjenesten består af kvalificeret og uddannet personale fra Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum, der har over 20 års erfaring med undervisningsforløb til grundskolen.
Alle undervisningsforløb er gratis.
Læs mere på hjemmesiden link Vikingebros hjemmeside