Dyst mod skovens dyr

Er du hurtigere end en hugorm?

Fag: Matematik/Natur/teknologi/Idræt

Klassetrin: Indskoling, anbefales fra 2. kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

En dag hvor vi dyster mod dyrene i skoven og bliver klogere på dyrenes formåen og samtidig får trænet nogle af idrættens grundelementer. Derudover vil matematikken også indgå i form af div. målinger og begreber fx, højde, længde, tid, længdemål, minutter og sekunder. Kan du løbe fra skovens dyr? Er du hurtigere end en hugorm? Kan du se lige så godt som en ugle? Kan du springe længer end en frø? Kan du springe højere end et rådyr? Kan du koordinere lige så godt som et tusindben? Eleverne får kendskab til de forskellige smådyr samt trænet nogle af de motoriske grundlæggende færdigheder. Periode: maj-sept.

Varighed: Aftales fra gang til gang og afhænger af den tid I har til rådighed. (3-4 timer)

Booking: 

http://www.naturskolen.albertslund.dk/booking/

Husk at skriv i bookingen, at der også skal være fokus på matematik.

Vestskovens Naturskole på Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1 2620 Albertslund, (Kontakt: Naturvejleder, Inge Christensen tlf.: 23 62 63 51)

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her