Musikundervisning i indskolingsklasser

Læringsaktiviteter i musik

Fag: Musik

Klassetrin: 0. og 1. klassetrin

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Formålet med Musikskolen ind i folkeskolen er at skabe sammenhæng mellem Musikskole og folkeskolen, opmærksomhed på musikfagets mange kvaliteter og  muligheder samt at give børnene et godt grundlag for kommende skoleårs musikundervisning, der måske også indeholder undervisning på Musikskolen.

Varighed: Alle 0. og 1. klasser får besøg af en uddannet musikpædagog fra Musikskolen i en lektion om ugen i et helt kalenderår.

Her lærer eleverne om musikkens byggestene , synger, danser og laver rytmer med udgangspunkt i Music Mind Games. I 1. klasse arbejdes der desuden med materialet til Musikskolens Børnekoncert. Ref. Musikpolitikken

Booking: Kontakt Kirsten Schneider for yderligere info

kirsten.schneider@albertslund.dk

Pris: Gratis. Musikskolen afholder alle udgifter