Science for små hjerner

Workshops arrangeres af huskunstner Henriette Brun

Science for små hjerner og workshops - Albertslund Kommune

Fag: Natur-teknologi/billedkunst

Klassetrin: Indskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Henriette Brun har udviklet et koncept: WorFor, en sammentrækning af Workshop og Fortællinger. Indtil videre findes Workshopfortællingerne indenfor følgende naturvidenskabelige emner: Astronomi, Palæontologi, Geologi og Kroppen. I projektet formidles naturvidenskabelige begreber gennem en rammefortælling, hvori der indgår elementer af bevægelse, viden, rim og remser, kunst, filosofi, forsøg og kunstopgaver. Det bliver guf til små hjerner, energi til kroppen og fine ting lavet med hænderne. Den naturvidenskabelige Workshopfortælling er et subjektivt begejstret udvalg af viden og begreber til videre inspiration og læselyst på området. WorFor understøtter desuden Undervisningsministeriets seks nye obligatoriske temaer for børnehaveklassens undervisning og kompetenceområder. Workshops foregår på skolen.

Varighed: 2 formiddage fra kl. 8.00-11.30

Booking: Henriette Brun

Brostykkevej 38, 2650 Hvidovre

Tlf. 25371491

henriettebrun@gmail.com

Pris: 4.000,- kr. + materialebudget 750,- kr. (2 dage)

Der kan evt. søges huskunstnerstøtte. Kontakt Kirsten Schneider email: kirsten.schneider@albertslund.dk