Kulturtrappen

Tilmeldingskatalog

Kataloget udkommer 2 gange om året i januar og august med tilhørende tilmeldingsblanket og frist.
Katalogets målgruppe er dagtilbud og skoler.


Du kan se et på linket her: Tilmeldingskatalog.