Elevbyråd

Mellemtrin 4.- 6.kl.

Klassetrin: 6. klasse

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Elevbyrådet afholdes på første tirsdag i februar måned.  Formålet er at alle eleverne på dette klassetrin får indsigt i demokratiske processer, som behandles i et reelt forum, i Kommunalbestyrelsessalen, med borgmesteren som mødeleder. Vedtagelsen virkeliggøres, således at eleverne får mulighed for at sætte varige spor i byens udvikling. Temaet veksler fra år til år, mens forløbet følger en fastlagt proces.

Materialet til Demokratidelen "Børn og medborgerskab" danner grundlag for demokratiforløbet (august – oktober). Temapræsentation og arbejdet med årets tema (november – januar) iværksættes med en temapræsentation af årets samarbejdspartnere i By og Plan, Billedskole, Kroppedal Museum m. fl. Hertil modtager alle klasser undervisningsmateriale "Temahæftet" forud for indsendelse af skolernes forslag.

Tidligere temaer: Cykelstrategien, Bevægelsesstrategien, Byplanlægning, Lys på stierne og Kunst på stierne.

Varighed: August – februar. Herefter virkeliggøres beslutningen. Børnekulturkonsulenten udarbejder undervisningsmaterialet, sikrer samarbejdet mellem partnerne, besøger klasserne samt står for virkeliggørelsesdelen sammen med By og Plan.

Booking: Kontakt Kirsten.Schneider@albertslund.dk

Pris: Gratis. Kommunalbestyrelsen bevilliger et fast beløb til årets elevbyrådets arbejde.