Geogebra

Hvordan kan man bruge et dynamisk geometriværktøj i matematikundervisningen?

Fag: Matematik

Klassetrin: Alle

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Klassen får evt. over flere gange besøg af matematikvejleder, Karen Mikkelsen. Besøget/besøgene kan enten have fokus på en generel introduktion til programmet, men kan også have et mere specifikt læringsmål fx fra kompetenceområdet "Geometri og måling".

Programmet kan bruges på mange forskellige niveauer og mange forskellige matematiske opgaver kan løses med programmet. Blandt andet opgaver indenfor geometri, måling, statistik, funktioner, regneark, vækst mm.

Varighed: Varierer efter aftale med lærer

Booking:

Matematikvejleder Karen.mikkelsen@albertslund.dk
Tlf.: 20 830104

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her