Vandkvalitetsbestemmelse

Eleverne skal lære om de forskellige dyr og planter i en å

Fag: Natur-teknologi/biologi/fysik-kemi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vær med til at renovere St. Vejle å i skridtstøvler!

Eleverne får kendskab til dyre- og plantelivet i en å og tager vandprøver på stedet, som hjemme bruges til bestemmelse af nitrat, fosfat, ammonium, pH mm. Ilt og temperatur kan (bør) bestemmes på stedet, hvis man råder over transportable iltmålere. Der kan fx anvendes data loggere til undersøgelsen.

Varighed: Dag 1. 1-2 t. i klassen med underviser fra Bjørnens Naturskole. Dag 2. 3-4 t. undervisning ved St. Vejle Å.

Booking: Kontakt Kjeld Willerslev på mail: kwiller@webcontact.dk

Pris: Gratis