Obligatoriske emner

Mellemtrin 4.- 6.kl.

Obligatoriske emner - Albertslund Kommune

Timeløse fag er betegnelsen for obligatoriske emner i folkeskolen.

Ud over fagene på skolens skema skal der, jf. folkeskolelovens § 7, undervises i følgende obligatoriske emner:

1) Færdselslære

2) Sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab

3) Uddannelse og job

Disse emner kan knyttes til et eller flere af skolens fag og klassetrin. Undervisningen i uddannelse og job skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for placeringen af de obligatoriske emner i undervisningen.

Fag: Matematik/natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling 4.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Gennem ’Book en ekspert’ kan du få en ekspert ud i klassen, der med fortællinger og små opgaver, udfordringer, quizzer eller andre elevaktiverende opgaver kan vise, hvordan naturfag/naturvidenskab og matematik bruges i virkeligheden. Eksperterne er fx ingeniører, kemikere, biologer og andre med teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

Varighed: 1-2 lektioner alt efter aftale

Booking:

http://engineerthefuture.dk/ekspert

Pris: Gratis

 

Fag: Uddannelse og job, matematik

Klassetrin: Primært 6. og 7. klasse. Kan også bruges på ældre klassetrin

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Med afsæt i omdelerjobbet holder FK Distribution oplæg i klasser omkring vigtigheden af som ung at have et fritidsjob og dermed tjene sine egne penge. De belyser også, hvad et fritidsjob bidrager med til det fremtidige arbejdsliv. De har samtidig stor fokus på dialog omkring det ansvar og den disciplin, det kræver at have et fritidsjob.

Varighed: 1 lektion

Booking: Dorthe Juul Ebbesen, dorthe.ebbesen@fk.dk

Pris: Gratis