Inspiration

Flere institutioner har samarbejder med skolerne. Deres erfaringer kan være til inspiration for alle

Inspiration - Albertslund Kommune

Formålet og læringsmål for eleverne

Dagene på udeskolen omhandler læringsaktiviteter, der understøtter den faglige læring, som eleverne tilbydes ved udeskole på Baunegården hver mandag. Der er fokus på faglig fordybelse i mindre grupper, afvekslende med social aktivitet med fokus på den sociale trivsel i klassen, samt implementering af bevægelse som beskrevet i skolereformen. Cykeltur, mudderleg og bålsuppe er også faste ingredienser.  I samarbejde med kommunens naturfagsvejleder og naturvejleder sparrer og videndeler vi omkring læringsaktiviteter og udeskoleundervisningsmetoden på et teoretisk såvel som praktisk niveau.

Kontakt: Leder, Marie Iversen Tlf.: 43 645436

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Fra Albertslund kommune deltog:

Herstedlund skole
"Sprogtræning, dansk som 2.sprog og naturfaglig forståelse"

Albertslund Motorsports Center i samarbejde med Herstedvester skole
"Matematik og motorsport" læs en artikel om projektet her

Link til inspirationshæftet fra EVA

 

 

 

 

Naturvidenskab for talenter

Talentholdet indgår som et partnerskabsforløb mellem Herstedlund Skole og Ungecentret. Professionshøjskolen Metropol har også en rolle, idet de er med til at udvikle forløbet og har doneret kitler. Holdet starter og slutter i september/april som de øvrige hold på Ungecentret. Det foregår på Herstedlund skole i fysiklokalet.

AUC webside

Egelundskolen samarbejder med klub Bakkens Hjerte

En 7. kl. på Egelundskolen tager Billedkunst som valfag i klubben Bakkens Hjerte. Sia Vedsegård, underviser, siger "Her er et eksempel på noget godt, der er kommet ud af det. Der er kommet assistance til lærerne, og vi har masser af kompetencer, vi kan byde ind med.. Vi har gode materialer og faciliteter. Vi har mange ting og har talt meget om det vi kan tilbyde. Det kan være et cykelværksted, drama, computerteknik. Vi vil rigtig gerne bruges.."

Læs artiklen i AP posten her

Hvordan får man motiveret elever i udskolingen til matematikundervisningen, -hvis de normalt ikke deltager? Hvordan får man givet dem succesoplevelser, så de får oplevelsen af at være gode til noget, og at noget af den matematiske viden de har også kan anvendes praktisk og kan bruges, når de skal videre i uddannelsessystemet?

Det har projekt "Byggepladsen" prøvet at tage fat i. Formålet har blandt andet været at lave et praktisk matematikforløb, hvor eleverne har mødt en varieret undervisningsform, der kobler teori med praksis under arbejdet med at bygge en bro.

Elevernes oplevelser:

"Det er spændende at komme ud og opleve et håndværk. Det er matematik i virkeligheden i stedet for i en bog."

"Herude kan du se hvad du gør, og vi brugte f.eks. meget matematik, da vi lavede brostykket."

 

Billedskolens tilbud til udskolingsklasser om at lade eleverne forholde sig til tragedien på Utøya i 2011, blev gennemført som et forberedt workshopforløb på Billedskolen og afsluttet med en udstilling af elevernes skulpturer og farver, der reflekterede elevernes følelser og udtryk.

Forberedelsesarbejdet bestod af to digte: Pia Tafdrup "Syv kjoler for synligheden" og Nordahl Grieg "Til Ungdommen" – begge digte med tilknytning til hændelsen på Utøya. Lærerne i fagene samfundsfag, historie og dansk deltog aktivt i projektet.

Materialerne var ler og farver, som de fire kunstnere Marianne Lipschitz Jørgensen, Maya Peitersen, Dorte Østergaard Jakobsen og Bertine Knudsen anvendte til arbejdet med elevernes udtryk om angst, afmagt, tro og håb

Elevernes mulighed i et sådan projekt, giver dem mulighed for at arbejde med følelser og  materialer i et eksperimenterende frirum, hvor alt er tilladt, når blot det repræsenterer et reflekteret udtryk. Denne arbejdsform giver elever på alle niveauer muligheder, som styrker dem individuelt og sammen, giver selvtillid og tro på at kunne arbejde med udtryk.

Samarbejdet mellem folkeskole og en kunstinstitution løfter et sådant projekt. De professionelle kunstneres tilgang til materialer og udtryk har en positiv afsmittende virkning.

 

KL har lavet et inspirationskatalog med boligsociale indsatser i samarbejde mellem kommune og helhedsplan, hvor kommunen vurderer, at det giver en gevinst. Albertslund har bidraget med eksempel på samarbejde mellem Herstedlund Skole og frivillige i Kanalens kvarter.

Læs mere om projektet her