Baunegården og 0.X "Udeskole"

Udeskole på Baunegården

Baunegården og 0.X - Albertslund Kommune

Formålet og læringsmål for eleverne

Dagene på udeskolen omhandler læringsaktiviteter, der understøtter den faglige læring, som eleverne tilbydes ved udeskole på Baunegården hver mandag. Der er fokus på faglig fordybelse i mindre grupper, afvekslende med social aktivitet med fokus på den sociale trivsel i klassen, samt implementering af bevægelse som beskrevet i skolereformen. Cykeltur, mudderleg og bålsuppe er også faste ingredienser.  I samarbejde med kommunens naturfagsvejleder og naturvejleder sparrer og videndeler vi omkring læringsaktiviteter og udeskoleundervisningsmetoden på et teoretisk såvel som praktisk niveau.

Kontakt: Leder, Marie Iversen Tlf.: 43 645436