Byggepladsen - praktisk matematik

Et samarbejde mellem 8.klasseelever på Herstedvester Skole og Københavns Tekniske Skole.

Hvordan får man motiveret elever i udskolingen til matematikundervisningen, -hvis de normalt ikke deltager? Hvordan får man givet dem succesoplevelser, så de får oplevelsen af at være gode til noget, og at noget af den matematiske viden de har også kan anvendes praktisk og kan bruges, når de skal videre i uddannelsessystemet?

Det har projekt "Byggepladsen" prøvet at tage fat i. Formålet har blandt andet været at lave et praktisk matematikforløb, hvor eleverne har mødt en varieret undervisningsform, der kobler teori med praksis under arbejdet med at bygge en bro.

Elevernes oplevelser:

"Det er spændende at komme ud og opleve et håndværk. Det er matematik i virkeligheden i stedet for i en bog."

"Herude kan du se hvad du gør, og vi brugte f.eks. meget matematik, da vi lavede brostykket."

Læs artikel fra Albertslundposten http://albertslund.lokalavisen.dk/se-hvordan-man-ogsaa-kan-laere-matematik-/20150522/artikler/705279839/1003