Udviklingsprojekter i kommunen

erfaringer med varieret undervisning

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Fra Albertslund kommune deltog:

Herstedlund skole
"Sprogtræning, dansk som 2.sprog og naturfaglig forståelse"

Albertslund Motorsports Center i samarbejde med Herstedvester skole
"Matematik og motorsport" læs en artikel om projektet her

Link til inspirationshæftet fra EVA