"Tro, håb og afmagt – et sindsbillede"

Samarbejdsprojekt mellem Billedskolens professionelle kunstnere og 11 udskolingsklasser, understøttet af Huskunstnerordningen.

Billedskolens tilbud til udskolingsklasser om at lade eleverne forholde sig til tragedien på Utøya i 2011, blev gennemført som et forberedt workshopforløb på Billedskolen og afsluttet med en udstilling af elevernes skulpturer og farver, der reflekterede elevernes følelser og udtryk.

Forberedelsesarbejdet bestod af to digte: Pia Tafdrup "Syv kjoler for synligheden" og Nordahl Grieg "Til Ungdommen" – begge digte med tilknytning til hændelsen på Utøya. Lærerne i fagene samfundsfag, historie og dansk deltog aktivt i projektet.

Materialerne var ler og farver, som de fire kunstnere Marianne Lipschitz Jørgensen, Maya Peitersen, Dorte Østergaard Jakobsen og Bertine Knudsen anvendte til arbejdet med elevernes udtryk om angst, afmagt, tro og håb

Elevernes mulighed i et sådan projekt, giver dem mulighed for at arbejde med følelser og  materialer i et eksperimenterende frirum, hvor alt er tilladt, når blot det repræsenterer et reflekteret udtryk. Denne arbejdsform giver elever på alle niveauer muligheder, som styrker dem individuelt og sammen, giver selvtillid og tro på at kunne arbejde med udtryk.

Samarbejdet mellem folkeskole og en kunstinstitution løfter et sådant projekt. De professionelle kunstneres tilgang til materialer og udtryk har en positiv afsmittende virkning.