Jura og samarbejde

Om samarbejder, partnerskaber og retningslinjer for åben skole

Jura og samarbejde - Albertslund Kommune

"Læsevenligt" dokument omhandlende de juridiske aspekter ved Åben skole

Indhold:

Folkeskoleloven: Om faglig fordybelse og understøttende undervisning

Skolereform Albertslund 2015: Åben skole portal med læringsaktiviteter og vidensdeling

Det med småt:

Om at arbejde med børn og unge
Understøttende undervisning, samarbejder og partnerskaber
Tavshedspligt og underretningspligt for undervisere
Arbejdsskadesikringsloven og forsikringsloven
Culpa-reglen (personligt ansvar)
Tilsynspligt

Åben dokument

 

Hvordan kommer I godt i gang med samarbejdet. Læs mere her

Et samarbejde med eksterne læringsmiljøer finder sted, når I besøger steder eller formidlere kommer til jer. Som hovedregel er der mindst en fastansat med i aktiviteter under åben skole. Hvis denne regel fraviges, er det skolens ledelse, der tager beslutningen, og der skal indgås en partnerskabsaftale kontrakt

Partnerskabsaftale Word

Parnterskabsaftale PDF

Dokument fra KL om læring i den åbne skole kan læses her