Jura og samarbejde

Om samarbejder, partnerskaber og retningslinjer for åben skole

Jura og Samarbejde - Albertslund Kommune

Jura i den åbne skole

Om retningslinjer og ansvarsområder i den åben skole

"Læsevenligt" dokument om handlende de juridiske aspekter ved Åben skole.

Indhold:
Folkeskoleloven: Om faglig fordybelse og understøttende undervisning
Skolereform Albertslund 2015: Åben skole portal med læringaktiviteter og vidensdeling

Det med småt:
Om at arbejde med børn og unge
Understøttende undervisning, samarbejder og partnerskaber
Tavshedspligt og underretningspligt for undervisere
Arbejdsskadesikringsloven og forsikringsloven
Culpa-reglen (personligt ansvar)
Tilsynspligt

Åben dokument.

Partnerskabsaftale

Et samarbejde med eksterne læringsmiljøer finder sted, når I besøger steder eller formidlere kommer til jer. Som hovedregel er der mindst en fastansat med i aktiviteter under åben skole. Hvis denne regel fraviges, er det skolens ledelse, der tager beslutningen, og der skal indgås en partnerskabsaftale kontrakt.

Partnerskabsaftale PDF

Læring i den åbne skole

Dokument fra KL om læring i den åbne skole kan læses her.