Juraen i den åbne skole

Om retningslinjer og ansvarsområder i den åbne skole

"Læsevenligt" dokument omhandlende de juridiske aspekter ved Åben skole

Indhold:

Folkeskoleloven: Om faglig fordybelse og understøttende undervisning

Skolereform Albertslund 2015: Åben skole portal med læringsaktiviteter og vidensdeling

Det med småt:

Om at arbejde med børn og unge
Understøttende undervisning, samarbejder og partnerskaber
Tavshedspligt og underretningspligt for undervisere
Arbejdsskadesikringsloven og forsikringsloven
Culpa-reglen (personligt ansvar)
Tilsynspligt

Åben dokument