Partnerskabsaftale

Om samarbejder, partnerskaber og retningslinjer for åben skole

Et samarbejde med eksterne læringsmiljøer finder sted, når I besøger steder eller formidlere kommer til jer. Som hovedregel er der mindst en fastansat med i aktiviteter under åben skole. Hvis denne regel fraviges, er det skolens ledelse, der tager beslutningen, og der skal indgås en partnerskabsaftale kontrakt

Partnerskabsaftale Word

Parnterskabsaftale PDF