Skolereformen

Om bevægelse, trivsel og understøttende undervisning

Skolereformen - Albertslund Kommune

Om understøttende undervisning 

Den understøttende undervisning skal som udgangspunkt understøtte den faglige undervisning, der finder sted på skolen. Hvordan det organiseres, er op til den enkelte skole.

Er du på sporet?

Fem refleksive spørgsmål i forhold til planlægningen af den understøttende undervisning:

  1. Sigter den planlagte undervisning at styrke elevernes alsidige udvikling, sociale kompetencer mv. og/eller et direkte fagrelateret indhold?
  2. Hvordan kan aktiviteten planlægges ud fra ovenstående?
  3. Giver den planlagte undervisning tid til fordybelse og mulighed for at afprøve de færdigheder og kompetencer, eleverne tilegner sig i den fagopdelte undervisning i fagene?
  4. Understøtter den planlagte undervisning varierede tilgange til læring og undervisningsdifferentiering for alle?
  5. Hvordan tilgodeses samarbejdet mellem de forskellige professioner i den pædagogiske og didaktiske praksis?

 Læs mere om UU fra Undervisningsministeriets side her

Bevægelse

Eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i gennemsnit. Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller som en integreret del af fagundervisningen for eksempel i idræt. 

Trivsel

Gode kammeratskaber og et godt skolemiljø uden undervisningsforstyrrende uro er en forudsætning for, at eleverne har lyst til og muligheder for at lære. Det giver også underviserne de mest optimale rammer for, at de kan lære fra sig. I folkeskolereformen er det et nationalt mål, at elevernes trivsel skal styrkes.