Understøttende undervisning

Hvad menes der med understøttende undervisning?

Om understøttende undervisning - Albertslund Kommune

Den understøttende undervisning skal som udgangspunkt understøtte den faglige undervisning, der finder sted på skolen. Hvordan det organiseres, er op til den enkelte skole.

Er du på sporet?

Fem refleksive spørgsmål i forhold til planlægningen af den understøttende undervisning:

  1. Sigter den planlagte undervisning at styrke elevernes alsidige udvikling, sociale kompetencer mv. og/eller et direkte fagrelateret indhold?
  2. Hvordan kan aktiviteten planlægges ud fra ovenstående?
  3. Giver den planlagte undervisning tid til fordybelse og mulighed for at afprøve de færdigheder og kompetencer, eleverne tilegner sig i den fagopdelte undervisning i fagene?
  4. Understøtter den planlagte undervisning varierede tilgange til læring og undervisningsdifferentiering for alle?
  5. Hvordan tilgodeses samarbejdet mellem de forskellige professioner i den pædagogiske og didaktiske praksis?

 Læs mere om UU fra Undervisningsministeriets side her

 Læs generelt om UU her