Sprog- og læsepolitik

Vi har udarbejdet en handlingsplan for sprog- og læsning for børn og unge i alderen 0-18 år

Læs mere om kommunens Sprog- og læsepolitik her