Valgfag

Valgfag uden for skolen

Valgfag - Albertslund Kommune

Ønsker elever at tage et valgfag uden for skolen?

Partnerskaber kan indgås mellem skoler og eksterne læringsmiljøer

Albertslund Ungecenter udbyder fx valgfag i samarbejde med Herstedøster skole i Albertslund 

Læs mere om muligheder for samarbejde og partnerskaber her