Naturpleje ved St. Vejle å

Lokal naturforvaltning

Fag: Natur-teknologi/biologi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Vær med til at renovere St. Vejle å i skridtstøvler!

Bjørnens Sportsfiskerforenings fokusområde er vandløbsrenovering og Store Vejle å generelt omkring emnet, hvad er et vandløb. Eleverne hjælper med naturpleje i Albertslund kommune og får indsigt i vandløbsrestaurering og principper for naturpleje. OBS: begrænsede pladser forår og efterår.

Varighed: Dag 1. 1-2 t. i klassen med underviser fra Bjørnens Naturskole. Dag 2. 3-4 t. undervisning ved St. Vejle å.

Booking: Kontakt Kjeld Willerslev på mail: kwiller@webcontact.dk

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her