Miljø og klimasikring i Albertslund

Gør din problemformulering og arbejdsspørgsmål endnu skarpere

Albertslund kommunes Miljø- og Teknik afdeling tilbyder sparring indenfor:

Miljø: Kontakt Birgitte Larsen

E-mail: bgl@albertslund.dk

Affald: Kontakt Merete Winther

E-mail: mwi@albertslund.dk

Klimasikring & drikkevand: Kontakt Anne Adamsen

E-mail: aad@albertslund.dk

Natur og naturforvaltning: Kontakt Jan Holm, Landskabsarkitekt, MPA.

E-mail: jan.holm@albertslund.dk