Naturskolen i Albertslund

Undersøgelser foretaget på Naturskolen kan fx inddrages i den praktisk-mundtlige eksamen

Naturvejleder, Inge Christensen, tilbyder praktiske "hands on" forløb og sparring i forbindelse med de nye afgangsprøver, hvor der lægges vægt på undersøgelse, modellering, kommunikation og perspektivering. Vestskovens Naturskole tilbyder, at eleverne kan komme ud på naturskolen i Vestskoven og lave nogle af deres forsøg/undersøgelser, som kan underbygge deres problemformulering.

Det kan fx være emner som;

- Abiotiske og biotiske forhold i søen eller skoven
- Bæredygtighed i sø og skov
- Cellers opbygning i planter eller dyr
- felt- og laboratoriearbejde med mikroskop og stereolup
- Brug af datalogger. CO2- og/eller O2-målinger fx på fisk og mus
- Pulsmåling og kredsløb ved forskellige belastninger
- Vind og vejr målinger
- Vind, vejr og klima
- Vedvarende energi fx energimålinger fra Naturcenterets solceller
- Mini flaskehaveforsøg/mini økosystem med fokus på bæredygtighed og brug af datalogger.

Der vil desuden være mulighed for at eleverne kan lave små film med deres forsøg/undersøgelser, der underbygger kommunikationsdelen i prøveformen.
Naturskolen ser frem til at hjælpe eleverne med at inddrage den nære natur i deres afgangsprøve.

Kontakt naturvejleder Inge Christensen pr. mail eller tlf. for at aftale nærmere.

E-mail: inge.christensen@albertslund.dk

Tlf.: 2362 6351

Web: www.naturskolen.albertslund.dk