Om den fælles naturfagsprøve

Gør din problemformulering og arbejdsspørgsmål endnu skarpere

Fra 7.-9. klasse skal der periodevis samarbejdes om at gennemføre mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb. I de forløb, der leder frem mod prøven, skal alle tre naturfag indgå. De fællesfaglige undervisningsforløb skal tage udgangspunkt i fagenes kompetencemål og i minimum fire af nedenstående fællesfaglige områder:

- Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

- Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

- Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

- Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

- Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

- Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Hvis lærere og elever beslutter at arbejde med fire af ovenstående emner, skal de suppleres med minimum 1 eller 2 selvvalgte fællesfaglige fokusområder fra 7.-9. klasse