Hvad er en CO2 neutral by?

find svaret på Energi og vandværkstedet

Fag: Geografi med link til biologi/fysik-kemi

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

FREMTIDENS CO2-NEUTRALE STORBYER

Formålet med forløbet er, at eleverne skal lære at anvende væsentlige begreber og kompetencer inden for det geografifaglige område.

Dette dækker over forståelse for og anvendelse af fagbegreber som kulstofkredsløb og CO2, energiforsyning, fossile og vedvarende energikilder, naturgrundlag, megabyer, befolkningsvækst, urbanisering og klimaændringer.

Derudover skal eleverne opnå kompetencer inden for anvendelse af geografiske kort. Undervisningen tager udgangspunkt i, at eleverne skal skabe deres egen CO2-neutrale by, på basis af forskellige geografiske informationer

Varighed: kl. 9.00-13.00

Booking/færdigheds- og vidensmål: 

Via hjemmesiden: http://energiogvand.dk/da/forside/science-center/forloeb/  

Pris: Gratis