Lær træerne at kende i Vestskoven

og sammenlign fx med en regnskov!

Fag: Natur-teknologi/biologi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Landskabet omkring Herstedhøje er et kludetæppe af forskellige kulturskove af mange forskellige træarter. Eleverne får i grupper et kort udleveret og skal gå rundt i en lille del af skoven og finde frem til de træer, der er plantet. På den måde kan de farvelægge kortet og finde de mange skovtyper, der findes i skoven. Eleverne træner deres evne til at afkode og lave kort samt kende forskellige træsorter og landskaber (kendskab til naturpleje og træerne som levende organisme)

Eleverne skal bruge deres viden om kort og landskab til at lægge naturtyperne på et kort ved at gå rundt på veje og stier og lokalisere de forskellige områder på et sort/hvidt kort.

Varighed: 2-3 t.

Booking: Book forløb på www. Herstedhoeje.dk eller ring på 43 470203

Pris: Gratis

Færdigheds- og vidensmål: Læs mere om aktiviteten her