Obligatoriske emner

Udskoling 7. - 10. klasse

Obligatoriske emner - Albertslund Kommune

Timeløse fag er betegnelsen for obligatoriske emner i folkeskolen.

Ud over fagene på skolens skema skal der, jf. folkeskolelovens § 7, undervises i følgende obligatoriske emner:

1) Færdselslære

2) Sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab

3) Uddannelse og job

Disse emner kan knyttes til et eller flere af skolens fag og klassetrin. Undervisningen i uddannelse og job skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for placeringen af de obligatoriske emner i undervisningen.

Astra - Find og bestil et gratis foredrag

Giv dine elever et indblik i forskningens verden. Novo Science-ambassadørerne er talentfulde specialestuderende fra universiteternes naturvidenskabelige, farmaceutiske, medicinske og bioteknologiske uddannelser. De unge ambassadører brænder for forskningen og formår at give denne begejstring videre til eleverne i 8.-10. klasse og på ungdomsuddannelserne.

Læs mere på Astras hjemmeside. Linket åbner i nyt vindue: Link Astra

Fag: Samfundsfag/Uddannelse og job

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Et oplæg fra HumanizeR kan bruges i undervisningen, til at give eleverne et stort indblik i hvordan arbejdsmarkedet fungerer og hvilke ressourcer, der er brug for,- nu og i fremtiden. Fortalt af et firma der beskæftiger sig med området hver dag. Oplægget kan bruges i flere fag og kan evt. bruges som en del af en projektuge eller af et valgfag. Man kan eks. bruge det som en del af danskundervisningen om modtagerrettet kommunikation, da Humanizer har stor erfaring med at hjælpe folk i job, bl.a. gennem kvalificering af jobansøgninger.

Booking: Michael Weibel, direktør i HumanizeR Mobil: 40 10 58 09 Mail: mw@pshr.dk

Pris: Gratis

 

Fag: Matematik/natur-teknologi/biologi/fysik-kemi/geografi

Klassetrin: Mellemtrin og udskoling 4.-10.kl.

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Gennem ’Book en ekspert’ kan du få en ekspert ud i klassen, der med fortællinger og små opgaver, udfordringer, quizzer eller andre elevaktiverende opgaver kan vise, hvordan naturfag/naturvidenskab og matematik bruges i virkeligheden. Eksperterne er fx ingeniører, kemikere, biologer og andre med teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

Varighed: 1-2 lektioner alt efter aftale

Booking:

http://engineerthefuture.dk/ekspert

Pris: Gratis

 

Fag: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Foreningen Bryd Tavsheden tilbyder skoler et vedkommende oplæg om familievold og kærestevold.

En repræsentant for foreningen fortæller om problemernes udbredelse og slår fast, at det er ulovligt at slå i Danmark.
En ung kvinde eller mand fortæller sin personlige beretning om opvæksten med vold i familien eller om at være i et voldeligt kæresteforhold.
En repræsentant fra Politiet fortæller, hvordan politiet behandler disse voldssager, og hvordan de kan hjælpe voldsoffer og udøver.

Dagen bindes sammen med filmspots og live-musik af rapperen JabStar.

Booking:

Via hjemmesiden:http://www.brydtavsheden.dk/aktiviteter/temadage/

Pris: Gratis for skolen ved minimum 75 elever.

 

 

Fag: Samfundsfag/Uddannelse og job/Innovation og entreprenørskab

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Iværksætterhuset kan fortælle om aspekter vedrørende at starte egen virksomhed. Iværksætterhuset holder enten et oplæg på 1 time eller laver et oplæg på ca. 2 timer, hvor eleverne skal arbejde med en idé til egen virksomhed. Oplægget kan bruges i flere fag og kan evt. bruges som en del af en emneuge eller af et valgfag.

Booking: Iværksætterhuset, Flemming Troelsen Ftr@vhhr.dk , 3010 8092

Pris: Gratis

 

Fag: Samfundsfag/Uddannelse og job/Innovation og entreprenørskab

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Få kendskab til iværksætteri, den daglige drift og de kompetencer, der er påkrævet for at drive egen virksomhed, blandt andet regnskab og kundeservice.

Kan besøge skoler til oplæg. 

Booking: Helene Koers, helene@flexkapacitet.dk

Pris: Gratis

 

Fag: Uddannelse og job/Innovation og entreprenørskab

Klassetrin: Udskolingen

Kort beskrivelse af aktiviteten:

Kenneth Jørgensen, partner/medejer i forsikringsmæglerselskabet Timerisk A/S kommer ud på skolen og holder et oplæg. Oplægget omhandler vejen fra folkeskolen til at starte egen virksomhed. Om at træffe uddannelsesvalg, om karrieredrømme og om at starte egen virksomhed.

Booking: Kenneth Jørgensen kej@time.dk

Pris: Gratis

 

 

  • Indtroduktion til GAP. Besøg med klasser på GAP. Enkeltelever eller mindre grupper i praktikforløb på et værksted fx arbejde med konkret opgave til egen skole
  • Undervisningsforløb indenfor naturfag for udskolingen baseret på spilscenarie i et virtuelt univers. Eleverne skal samarbejde om at skabe løsninger på klimaudfordringer www.gameworkshop.dk 
    samlet varighed 1-2 dage
  • Samarbejde med deltagere og underviser fra GAP om fx udsmykningsprojekt eller aktivitetsplads. Fra GAP kan der indgå deltagere med forskellige fagkompetencer fx håndværk, idræt/event og grafisk design

Glostrup Albertslund Produktionshøjskole

Sydvestvej 129 A
2600 Glostrup

Mail: post@gapro.dk

Telefon: 43 45 64 98

mandag-torsdag 8.00 - 14.00
fredag 8.00 - 12.00

Web: www.gapro.dk