Obligatoriske emner

Udskoling 7. - 10. klasse

Obligatoriske emner - Albertslund Kommune

Bryd tavsheden

Bryd Tavsheden holder temadage om børnevold og kærestevold for 7.-10. klasse, for ungdomsuddannelser samt for studerende på University Colleges i hele landet.

Læs mere på Bryd tavshedens hjemmeside. Linke åbner i nyt vindue: Link Bryd Tavsheden

Besøg ZBC - slagteriskolen i Roskilde

Besøg slagteriskolen i Roskilde.
Læs mere på slagteriskolens hjemmeside Link: Slagteriskolen

 

 

 

Timeløse fag er betegnelsen for obligatoriske emner i folkeskolen.

Ud over fagene på skolens skema skal der, jf. folkeskolelovens § 7, undervises i følgende obligatoriske emner:

1) Færdselslære

2) Sundheds-og seksualundervisning og familiekundskab

3) Uddannelse og job

Disse emner kan knyttes til et eller flere af skolens fag og klassetrin. Undervisningen i uddannelse og job skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for placeringen af de obligatoriske emner i undervisningen.