Samarbejde med produktionshøjskolen

Uddannelse og job - Glostrup/Albertslund produktionshøjskole har forskellige værkstedslinjer og tilbyder åben skole aktiviteter

  • Indtroduktion til GAP. Besøg med klasser på GAP. Enkeltelever eller mindre grupper i praktikforløb på et værksted fx arbejde med konkret opgave til egen skole
  • Undervisningsforløb indenfor naturfag for udskolingen baseret på spilscenarie i et virtuelt univers. Eleverne skal samarbejde om at skabe løsninger på klimaudfordringer www.gameworkshop.dk 
    samlet varighed 1-2 dage
  • Samarbejde med deltagere og underviser fra GAP om fx udsmykningsprojekt eller aktivitetsplads. Fra GAP kan der indgå deltagere med forskellige fagkompetencer fx håndværk, idræt/event og grafisk design

Glostrup Albertslund Produktionshøjskole

Sydvestvej 129 A
2600 Glostrup

Mail: post@gapro.dk

Telefon: 43 45 64 98

mandag-torsdag 8.00 - 14.00
fredag 8.00 - 12.00

Web: www.gapro.dk