Post Ø

Vridsløselille å og kloaksystemet i Albertslund (posten er bag stenen!)

Lyt her

Poster 176  
For foden af denne store tonstunge sten løber Vridsløselille å. Det er ikke den største å, vi har i byen, men på netop denne strækning, er det den vildeste!

Trampesstien langs åen må da også med jævne mellem rykke sig, fordi åen eroderer jorden og dermed stien væk. Men det er også det, der giver åen en snert af urørt og afsidesliggende vild natur. Det er jo ikke fordi, vi har meget af den slags vildskab i Albertslund. Det hele er gennemplanlagt. Ikke kun byen, men også hvor der skal være park, hvor der skal være skov, hvor der skal være søer og altså hvor vandet skal løbe i åerne. Men alt det risikerer man helt at glemme, når man går her for foden af stenen, de 3-400 meter langs Vridsløselille å.

Åen har sit "udspring" i olieudskilleren ved BS72's boldbaner. Det kommer til olieudskilleren fra regnvandskloakkerne og en rørledning fra Kanalen. I olieudskilleren sorteres olie og andre urenheder fra, og den holder skidtet tilbage, så det ikke fortsætter med vandet ud i naturen.

I Albertslund har vi jo et to-delt kloaksystem. Dvs. at vi i det ene sæt kloakker hælder spildevandet fra boliger og virksomheder, mens regnvandet kommer i de andre kloakker. Spildevandet ledes til renseanlægget på Avedøre holme, mens regnvandet samles i byens mange søer, bl.a rådhussøen, hvorfra det i sidste ende ledes ud i åerne - bl.a. her i Vridsløselille å.

Fordelen ved to adskilte kloaksystemer er bl.a., at når det regner rigtig meget, som det jo gør nu om stunder med de tiltagende klimaforandringer, så er det ikke spildevandskloakkerne, der løber over, men kun regnvandskloakkerne - og det kan selvfølgelig være slemt nok, men det er nu ulige værre, hvis det er spildevandet fra afløb og toiletter, der står meter højt i kældre, tunneller og andre lavtliggende steder.

Men prøv at tage turen langs åen, og forestil dig for en stund, at du er langt ude i ødemarken. Du vil ikke fortryde det. ...